Wanneer de samenwerking niet lekker loopt in jouw team, is het goed om met een teamcoach aan de slag te gaan. 

Met de teamcoach analyseer je met elkaar wat binnen het team de factoren zijn die de samenwerking belemmeren, maar ook kunnen versterken. 

Je kijkt ‘onder water’ naar de dieperliggende patronen die je met elkaar ontwikkeld hebt, de geschreven en ongeschreven regels die zo in de loop van de tijd zijn ontstaan. 

Je onderzoekt hoe je van een aantal losse toevallige collega’s een sterk team kunt worden, door elkaars krachten en valkuilen beter te kennen  en op een goede, effectieve manier met elkaar te communiceren .

 Als leidinggevende en teamlid wil je het liefst:

 • dat je als team de beste resultaten kan bereiken 
 • dat de team- en organisatiedoelen voor iedereen duidelijk zijn 
 • dat er heldere afspraken en spelregels voor de samenwerking zijn
 • dat je met elkaar geïnspireerd, energiek en met plezier kunt werken
 • dat je met elkaar op een respectvolle manier kunt communiceren
 • dat iedereen in het team zich veilig en tegelijkertijd uitgedaagd voelt om zich verder te ontwikkelen
 • dat je elkaars krachten en valkuilen kent, elkaar daarop weet te vinden en aan te vullen, daarmee dus optimaal samenwerk

Transactionele Analyse

Als teamcoach maakt Caroline o.a. gebruik van het gedachtengoed van de Transactionele Analyse (TA). 

De Transactionele Analyse:

 • Is een ontwikkelingstheorie waarin een aantal eenvoudige, maar duidelijke communicatie- en interactie-modellen zijn opgenomen, die helpend kunnen zijn bij het onderzoeken van onderliggende (gedrags)patronen. 
 • Het geeft je nieuwe manieren om jezelf en anderen te observeren en begrijpen
 • Het geeft je inzicht in disfunctioneel gedrag van jezelf en anderen, en handvatten om de communicatie en samenwerking te verbeteren
 • Is direct toepasbaar in je persoonlijk leven, privé en in je werk als begeleider

Verder maakt Caroline o.a. gebruik van het teamdoelmatigheidsmodel, teamrollen van Belbin, kernkwaliteiten. 

Drijfverenscan

Ook kan in teamcoaching drijfverenscan van Intodrives* ingezet worden.

*De Intodrives drijfverenscan wordt succesvol ingezet bij teamtrainingen en – coaching. Deelnemers vullen eerst de Intodrives drijfverenscan in. Vervolgens kan uit die gegevens een teamprofiel gegenereerd worden. De teamleden krijgen hiermee inzicht in wat hen als team motiveert en waar ze weerstand op ervaren. Wat vinden teamleden vanzelfsprekend, waardoor raken ze minder gemotiveerd en welk effect heeft dat op hun eigen gedrag en op de teamprestaties? Onderstromen en de omgang met elkaar zijn onderwerpen die je als adviseur aan de hand van het teamprofiel bespreekbaar kunt maken. Intodrives is bij teamtrainingen met uiteenlopende onderwerpen een handzame kapstok en levert waardevolle informatie en inzichten op bij de teamleden. Bijvoorbeeld bij trainingen met de volgende onderwerpen:

 • verbeteren van de samenwerking
 • benutten van elkaars kwaliteiten
 • ondersteunen van cultuurverandering
 • verkooptraining
 • begeleiden van veranderprocessen
 • verbeteren van de onderlinge en ook externe communicatie

De invloed die individuele medewerkers hebben op een organisatie is groot. Het is dan ook interessant om meer inzicht te hebben in zaken als: hoe werken mensen samen; begrijpen ze elkaar en vullen ze elkaar aan? Door de individuele drijfverenprofielen van de leden van een team samen te brengen, krijgen leidinggevenden inzicht in de samenwerking, onderstromen en de sterktes en zwaktes van hun team. De drijfverenscan wordt succesvol ingezet voor onder andere:

 • communicatietraining
 • verbetering van de samenwerking
 • cultuurverandering
 • omgaan met een veranderende organisatie bij fusie of reorganisatie
 • verbeteren van prestaties en het benutten van elkaars kwaliteiten

Bel voor een afspraak en verdere informatie naar:

 06 – 5351 2142