Beter en lekkerder in je werk

Zoals iedereen krijg jij er vroeg of laat ook mee te maken: problemen op je werk, belemmeringen in de uitoefening van je functie en/of in je (werk)relatie met anderen.

Personal coaching helpt je daarvoor oplossingen te bedenken die bij jou passen. Effectiever dan op eigen houtje oorzaken te ontdekken, laat staan zelf je oplossingen te bedenken.

Tijdens onze gesprekken krijg je steeds meer inzicht in je eigen functioneren. Je talenten, sterktes, je zwaktes en je valkuilen worden duidelijk. Van daaruit werken we naar de juiste, bij jou passende oplossingen.

Duur van het traject: 6-10 gesprekken van 1,5 uur, afhankelijk van je vraag.

Coaching op je competenties

Links- of rechtsom heb je inzicht gekregen in de competenties die je verder wilt ontwikkelen. Vaak krijg je die aangereikt in je beoordelings- of functioneringsgesprek.

In deze specifieke coaching werken we gericht aan versterking en verbetering van competenties die jijzelf en/of je leidinggevende selecteert. Ook je valkuilen en belemmeringen komen aan bod, want dit traject beoogt je groei in competenties breed en praktijkgericht gestalte te geven.

Duur van het traject: 6-10 gesprekken van 1,5 uur, afhankelijk van je vraag.

.